Η Medisteps είναι το δημιούργημα του Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης (Κ.Ε.Ε.Φ. – Κέντρο Έρευνας & Εφαρμογών Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης & Φυσικοθεραπείας) στο χώρο του σχεδιασμού και κατασκευής των ορθωτικών πελμάτων. Η πολύχρονη εμπειρία του Κέντρου Αποκατάστασης ΚΕΕΦ, στο χώρο της επιστημονικής διάγνωσης, μέτρησης και ανάλυσης των παθολογιών του άκρου ποδός οδήγησε στην ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων για το πόδι που πάσχει ή που αναζητά την εξατομικευμένη ανακούφιση.

Εφόδιο για την εγγύηση του άρτιου αποτελέσματος και της ενδεδειγμένης ιατρικά λύσης αποτελεί για την Medisteps το ανθρώπινο δυναμικό της. Η διάγνωση, μελέτη, επεξεργασία, σχεδιασμός και κατασκευή ενός ορθωτικού είναι δουλειά των ειδικών της υγείας και είναι οι μόνοι που μπορούν να το εγγυηθούν. Δυστυχώς, κανείς άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί και να πιστοποιήσει το σωστό ιατρικά αποτέλεσμα για τα πόδια σας.