Η σειρά Special αφορά ειδικές κατασκευές ορθωτικών πελμάτων τόσο σε μέγεθος, σχήμα, υλικά, όσο και σε πολύ ιδιαίτερες ιατρικές παθολογικές καταστάσεις.

Με τη σειρά Special δίνεται λύση σε σοβαρές ανισοσκελίες, παραμορφώσεις του άκρου πόδα ή και ιατρικά προβλήματα που απαιτούν μεγάλου βαθμού τροποποιήσεις στο ορθωτικό.

Επισκεφθείτε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε!