H Medisteps αποτελεί τμήμα του Κέντρου Έρευνας & Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας και Ιατρικής Αποκατάστασης (Κ.Ε.Ε.Φ.), μια πρωτοβάθμια μονάδα υγείας (Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης) με αντικείμενο την ολοκληρωμένη ιατρική αποκατάσταση μέσω όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός της MediSteps είναι η ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση μέσω της κατασκευής εξατομικευμένων ορθωτικών μέσων (πελμάτων, υποδημάτων, κ.ά.) για μια σειρά από παθολογίες όπου ενδείκνυται η θεραπεία με ορθωτικά.

Μια επιτυχής θεραπεία με εξατομικευμένα ορθωτικά μέσα ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

1. την συλλογή των δεδομένων/μετρήσεων,

2. την διάγνωση,

3. τον σχεδιασμό και

4. τη κατασκευή ενός ορθωτικού.

Όλα τα στάδια αποτελούν βασικά σημεία στην επιτυχία και κανένα δεν μπορεί να παραληφθεί ή να μην ολοκληρωθεί από τον ειδικό του κάθε σταδίου.

 

1.     H συλλογή των δεδομένων/μετρήσεων…

Η συλλογή των δεδομένων/μετρήσεων είναι μια τεχνικά απαιτητική και ευαίσθητη διαδικασία, που πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ από τον πτυχιούχο ιατρό/ ποδίατρο /φυσικοθεραπευτή.

Οι μετρήσεις ανάλογα τη παθολογία του ασθενή ή το σκοπό χρήσης των ορθωτικών, αποτελούν σαφείς ιατρικές πράξεις αναγνωρισμένες και τιμολογημένες από τον ΕΟΠΥΥ και γνωστές ως Κινητική Ανάλυση Βάδισης και Κινηματική Ανάλυση Βάδισης. Σύμφωνα με απόφαση του, ο ΕΟΠΥΥ δίνει το δικαίωμα μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα (ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα αποκατάστασης, νοσοκομεία) να διενεργούν αυτές τις εξετάσεις και να πληρώνονται για αυτές (ΦΕΚ 98/31-1-2002) και όχι οποιοδήποτε μαγαζί πώλησης παπουτσιών, αθλητικών ειδών, φαρμακείο ή οποιοσδήποτε υγειονομικός ή μη χώρος.

 Το στάδιο της συλλογής των δεδομένων/μετρήσεων περιλαμβάνει τη καταγραφή για:

♦ στατικά στοιχεία (καταγραφή διαφόρων στοιχείων με τον ασθενή σε στάση),analisi_statica_main

♦ δυναμικά στοιχεία (φυσιολογική ή επιταχυνόμενη βάδιση, γρήγορο βάδην ή τρέξιμο σε διάφορες ταχύτητες και κλίσεις σε ειδικό διάδρομο treadmill, ειδικές συνθήκες που συντρέχουν για κάθε άθλημα – λ.χ. μαραθώνιος, ταχύτητες),

528562_595124677168435_195976934_n

♦ μορφολογική ανάλυση της κατανομής των πελμάτων και απεικόνιση τους τόσο σε  δύο διαστάσεις όσο και σε τρεις, μέσω ειδικής τεχνολογίας

imgresimgres

♦ εμβιομηχανική ανάλυση γωνιών, ροπών και δυνάμεων μέσω φωτο-ανάλυσης ή video-ανάλυσης με τη χρήση ειδικού λογισμικού από τον ειδικό (π.χ. σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας γονάτων, καταγμάτων, μετεγχειρητικών παραμορφώσεων, κ.ά.),

2freestep

♦ κλινικές μετρήσεις που αφορούν στη λειτουργία των αρθρώσεων, στον περιορισμό εύρους τροχιάς των αρθρώσεων, στην εκτίμηση των παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης, καθώς και για ότι άλλο θα κρίνει ο ειδικός που κάνει την μέτρηση ότι απαιτείται στη περίπτωση του κάθε ασθενή.

 

Το σύνολο των παραπάνω κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων χρειάζεται αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί και αντίστοιχα αρκετή για να εκτιμηθεί από την ομάδα εμβιομηχανικών μετρήσεων της Medisteps. Τα αποτελέσματα εκτιμούνται από τον ειδικό ιατρό/ομάδα και χορηγείται ενυπόγραφη γνωμάτευση της εξέτασης στον ασθενή, όπως άλλωστε γίνεται και σε κάθε ιατρική εξέταση. Η γνωμάτευση περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων των δεδομένων με γραφήματα και πίνακες, ερμηνεία των μοντέλων βάδισης που καταγράφηκαν, τεχνικά στοιχεία της βάδισης/εξέτασης και μια περίληψη-συμπέρασμα των αποτελεσμάτων. Η ομάδα που διενεργεί τις μετρήσεις είναι στη διάθεση του επαγγελματία υγείας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ζητήσει ο θεράπων ιατρός.

 

2.     Η διάγνωση…

Η χρήση των ορθωτικών αποτελεί μια μη-επεμβατική μορφή θεραπείας σε κάποιο ιατρικό πρόβλημα του ασθενή. Απαιτείται συνεπώς, η διάγνωση του προβλήματος από τον θεράποντα ιατρό/ιατρικό κέντρο και οι λεπτομερείς οδηγίες για τον σχεδιασμό του ορθωτικού.

Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο για όποιον χρειασθεί να αποζημιωθεί από τον ασφαλιστικό του φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), τόσο για τις εξετάσεις όσο και για τα ορθωτικά μέσα,  αφού απαιτείται:

1. Η αρχική ιατρική γνωμάτευση και παραπομπή για εξετάσεις/μετρήσεις

2. Η απόδειξη πληρωμής από εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο/ιατρό για την εκτέλεση των εξετάσεων

3. Η ιατρική παραπομπή για τη κατασκευή του ορθωτικού

4. Η απόδειξη/τιμολόγιο πληρωμής του επί παραγγελία ορθωτικού, βάση της ιατρικής συνταγής, με τις απαρραίτητες διαπιστεύσεις του κατασκευαστή

 Ο θεράπων ιατρός σας έχει το βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο και μέσω εκείνου θα πρέπει να ολοκληρώνεται η εν λόγω διαδικασία.

 

3.     Ο σχεδιασμός…

Είναι ίσως το βασικότερο στάδιο της διαδικασίας μορφοποίησης ενός εξατομικευμένου «επί παραγγελία» (custom-made) ορθωτικού. Τα δεδομένα που χρειάζονται για τον σωστό σχεδιασμό ενός ορθωτικού είναι:

◊ Το ηλεκτρονικό αποτύπωμα της κινητικής και κινηματικής ανάλυσης βάδισης (ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εκτύπωση μόνο δεν αρκεί, αφού χάνεται το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων), με τη διαδικασία που αυτές περιγράφονται παραπάνω.

◊ Τις επιπρόθετες κλινικές μετρήσεις που σχετίζονται με τη παθολογία του ασθενή και λαμβάνει ο κλινικός που ολοκληρώνει τη μέτρηση.

◊ Την ανάλυση του κλινικού περιστατικού και τους στόχους της ορθωτικής θεραπείας (συνδυασμός ιατρικής γνωμάτευσης και προσωπικής εκτίμησης του κλινικού βάση της τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης που διαθέτει για να κάνει τον σχεδιασμό)

Όλα τα παραπάνω δεδομένα εισέρχονται σε ένα πρωτοποριακό λογισμικό 3D, σαν και αυτό που σχεδιάζουν οι αρχιτέκτονες τις κατασκευές τους (AutoCad), όπου γίνεται πρακτικά εξωμοίωση των φορτίσεων και των πιέσεων έτσι ώστε με κάθε αλλαγή που σχεδιάζεται πάνω στο ορθωτικό να επιτυγχάνεται και ο θεραπευτικός στόχος της παρέμβασης.

559718_606591939355042_1481388812_n

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ορθωτικό φέρει ουσιαστικά και την επιστημονική ευθύνη για την εφαρμογή και το αποτέλεσμα της ορθωτικής θεραπείας. Με αυτήν την έννοια, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ασθενής ποιος του κάνει τη θεραπεία του, δηλαδή ποιος την σχεδιάζει!

Εσείς ποιον θα επιλέγατε να σας θεραπεύσει; Τον ιατρό σας και το ιατρικό εξειδικευμένο κέντρο, ή οποιονδήποτε πωλητή παπουτσιών, υποδηματοποιό, βοηθό φαρμακοποιού, βοηθό φυσικοθεραπευτή ή ότι άλλο βοηθό τύχει….?! Ο κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα της επιλογής της θεραπείας του και του πτυχιούχου που θα εμπιστευτεί! … Απαιτείστε το!!!

Στην Medisteps δεν κάνουμε συμβιβασμούς σε κανένα στάδιο και πολύ περισσότερο στο βασικό στάδιο της θεραπείας με ορθωτικά. Για τον σχεδιασμό όλων των ορθωτικών μέσων της εταιρείας, τόσο αυτών που κατασκευάζονται εξολοκλήρου στην Medisteps  όσο και αυτών που κατασκευάζονται σε συνεργασία με τρίτους, πάντα διατηρώντας η Medisteps την ευθύνη του επιστημονικού σχεδιασμού, ο επιστημονικά υπεύθυνος είναι ο επίκουρος καθηγητής Φυσικοθεραπείας του  ΤΕΙ Αθήνας με γνωστικό αντικείμενο την αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων.  Με μεταπτυχιακές σπουδές στην εμβιομηχανική (biomechanics) από το Πανεπιστήμιο του Manchester και Salford στο Ημωμένο Βασίλειο και διδακτορικό τίτλο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Manchester, με πλούσιο ερευνητικό έργο, αλλά καιμε την σημαντικότατη κλινική του εμπειρία με πάνω από 5000 μετρήσεις και σχεδιασμούς ορθωτικών, ο Δρ. Γ. Γεωργούδης εγγυάται  το βέλτιστο αποτέλεσμα από την ορθωτική σας θεραπεία.

 

4.     Η κατασκευή…

Το στάδιο της κατασκευής ενός ορθωτικού μέσου ήταν κάποτε μια «μυστική» συνταγή που στηριζόταν σε πολλή φαντασία και σε κάποιους πειραματικούς τρόπους συλλογής δεδομένων, αποκλειστικά στατικών μετρήσεων, πολλές φορές χωρίς καν με το μέλος σε φόρτιση, όπως αποτύπωμα πάνω σε αφρώδες υλικό, αποτύπωμα με μελάνι, σκανάρισμα της πατούσας, καρφάκια που υποχωρούσαν και δηλώναν το σχήμα της πατούσας, κ.ά.  

Η ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με την εξελισσόμενη επιστημονική γνώση έχουν κυριολεκτικά υπερσκελίσει τις παλαιότερες τεχνολογίες, όπως περίπου η επανάσταση που προήλθε από την χρήση των υπολογιστών. Δεν νοείται στην εποχή μας να κατασκευάζονται επί παραγγελία εξατομικευμένα ορθωτικά χωρίς την χρήση των πληροφοριών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω στην ενότητα 1. Συλλογή των μετρήσεων.

Η κατασκευή «στο χέρι» όπως περίπου το φανταζόταν ο τεχνικός κάποτε, σε σχέση με την 100% ακριβή μεταφορά των δεδομένων που μπορούμε να έχουμε σήμερα, δικαιολογεί τις ερευνητικές μελέτες τα τελευταία χρόνια που δείχνουν όλο και πιο αποτελεσματική τη χρήση των ορθωτικών στην ιατρική. Πράγματι, η ηλεκτρονική εισαγωγή όλων των δεδομένων σε ένα ψηφιακό σχεδιασμό επιφέρει την βέλτιστη εκμετάλευση της τεχνολογίας.

969893_670422492971986_1777234465_n

Από το ψηφιακό ανάγλυφο όμως μέχρι την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου ορθωτικού απαιτείται ένα βασικό συστατικό… η ειδική ιατρική γνώση από τον άνθρωπο που επιμελείται τα ορθωτικά σας (ιατρός/εξειδικευμένο κέντρο).

Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που είναι υποχρεωτική η ΕΠΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του αποτελέσματος της ορθωτικής θεραπείας από τον ειδικό σε συχνά διαστήματα, ενώ  πρέπει να επαναλαμβάνεται η πλήρη διαδικασία και να επανασχεδιάζονται τα ορθωτικά μετά από κατάλληλο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το πρόβλημα και τον ασθενή μπορεί να είναι από 3 μήνες έως και 2 χρόνια).

Η ρομποτική τεχνολογία CNC είναι που επιτρέπει τη μεταφορά του ηλεκτρονικού ψηφιακού σχεδίου, όπως αυτό σχεδιάστηκε από τον ειδικό της Medisteps, σε έναν παντογράφο/εκτυπωτή προκειμένου να κατασκευασθεί από το κατάλληλο υλικό το ορθωτικό. Η μεταφορά των στοιχείων από το ανάλγυφο στο τελικό ορθωτικό είναι πλήρης χωρίς καμία απώλεια, αφού δεν μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτό το στάδιο.

Η επιλογή των υλικών για τη κατασκευή των ορθωτικών μέσων ποικίλλει ανάλογα τι επιζητείται από τον θεράποντα. Οι επιλογές σήμερα είναι τόσες πολλές που σπάνια συναντούμε δεύτερο πάτο με τα ίδια υλικά. Πράγματι, στη Medisteps οι δυνατότητες είναι αναρίθμητες με επιλογή από:

¤ θερμοπλαστικά υλικά (πολυπροπυλένιο, πολυεθυλαίνιο, συμπολυμερή ή συνδυασμοί τους), αφρώδη υλικά πολυαιθυλαινίου, ανοικτής δομής αφρώδες πολυαουραιθάνιο, κλειστής δομής αφρώδες νεοπρένιο, οξικό βινύλιο του αιθυλαινίου, συνθετικά ανθρακονημάτων, φυσικός ή συνθετικός φελλός, κ.ά.

images02 (2)

ενώ για την επιφάνεια υπάρχουν δυνατότητες για επίστρωση από:

¤ Δέρμα σε διάφορους χρωματισμούς και επεξεργασίες, Alcantara, Δέρμα suede, Δέρμα nubuck, EVA, Φόδρα αντιμυκητιακή, Plastizote, Αφρώδες υλικό νεοπρενίου, κ.ά.

images03

Τεράστια σημασία έχει κατά την κατασκευή ενός ορθωτικού, η επιλογή τόσο της κατάλληλης σκληρότητας όσο και της πυκνότητας των υλικών για το πρόβλημα του κάθε ασθενή.  

Η σκληρότητα καθορίζει το βαθμό που θέλουμε ή δεν θέλουμε να υποχωρεί το ορθωτικό και ανάλογα το τύπο, το πρόβλημα και τη χρήση διαφοροποιείται από τον κλινικό που σχεδιάζει το ορθωτικό. 

Η πυκνότητα είναι ένα παραμελημένο στοιχείο κατά την κατασκευή ορθωτικών που δυστυχώς δεν προβάλλεται λόγω της προσπάθειας περιορισμού του κόστους κατασκευής από τις περισσότερες εταιρείες κατασκευής ορθωτικών πελμάτων. Για παράδειγμα, ένα υλικό πολυμερές τύπου EVA, που προέρχεται από την Κινέζικη αγορά με τον ίδιο βαθμό σκληρότητας με ένα Γερμανικό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει περισσότερες μικροφυσαλλίδες αέρα στη δομή του, υπολείπεται σημαντικά στο βαθμό αντοχής, κόπωσης αλλά και ερπυσμού, με αποτέλεσμα να χάνει το ορθωτικό γρήγορα την θεραπευτική του μορφολογία και να μην επιτελεί το ρόλο του ως μηχανική θεραπεία διαφοροποίησης φορτίων, δυνάμεων και ροπών. H Medisteps αποκλειστικά χρησιμοποιεί Γερμανικά, Αμερικάνικα ή αντίστοιχης ποιότητας Ευρωπαϊκά υλικά για όλες της τις κατασκευές.