Λογισμικό πολλαπλών Λειτουργιών

Το λογισμικό freeStep είναι ένα προηγμένης τεχνολογίας λογισμικό που έχει σαν στόχο την ανάλυση της στάσης, της κίνησης, των πιέσεων των πελμάτων (βαροποδομετρία), της εμβιομηχανικής και γενικά της μελέτης της αλληλεπίδρασης του σώματος με το εξωτερικό περιβάλλον.

Μπορεί να καταγράψει πολλαπλές λειτουργείες όπως: στατική, δυναμική ανάλυση, βίντεοανάλυση, φωτοανάλυση, μορφολογική ανάλυση, αλλά και δοκιμασίες ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας, καθώς και να παράγει γραφήματα, πίνακες και στατιστικά αποτελέσματα.

Ενδεικτικά τα κύρια σημεία:

 • Στατική, Δυναμική και Ανάλυση Ιδιοδεκτικότητας;
 • 2D και 3D ανάλυση του πέλματος;
 • Καταγραφή και Επεξεργασία ψηφακών δεδομένων από διάδρομο τρεξίματος;
 • Πλήρως εξατομικευμένες εκτυπώσεις;
 • Στατιστική Ανάλυση;
 • 2D βίντεοανάλυση;
 • Πληροφορίες χρήσιμες για την αποκατάσταση;
 • Δυνατότητα για ζωντανή ενημέρωση (Live update);
 • Προγραμματισμός ραντεβού και συναντήσεων με τον ασθενή.
 • Στατική Ανάλυση

  • Εξέταση της πελματιαίας επιφάνειας, σε όθια ή καθιστή θέση, με ή χωρίς παπούτσια;
  • Απεικόνιση 3D, ισοβαρής, με χρωματικό μενού, με μέγιστα/ελάχιστα φορτία;
  • 250 εικόνες σε  5 seconds για ρεαλιστικές απιεκονίσεις;
  • Αριθμητικές τιμές για τη κατανομή των φορτίων, των επιφανειών, του κέντρου στηριξης, και των πιέσεων στο πέλμα;
  • Αρχική εκτίμηση των πιέσεων αυτόματη¹ .

  analisi-3d_galleryanalisi-geometrica_gallery

  pedana-40x40_gallery
  ¹ Η αυτόματη εκτίμηση των πιέσεων δεν προτείνεται για διαγνωστική χρήση. Έχει χαρακτήρα ενδεικτικό μόνο. Κάθε γνωμάτευση πρέπει να γίνεται από τον θεράπων ιατρό ενώ η τεχνική περιγραφή των ευρημάτων από τον φυσικοθεραπευτή που έκανε τη μέτρηση

 • Δυναμική Ανάλυση

  • Κινητική Ανάλυση Βάδισης;
  • Γραφήματα και καμπύλες, άξονες και γωνίες, κύκλος βάδισης, αριθμητικές τιμές, καταγραφή δυνάμεων και ροπών, φωτοανάλυση, βιντεοανάλυση;
  • Πλήρης καταγραφή, αποθήκευση και αναπαραγωγή των μετρήσεων για περαιτέρω μελέτη σε δεύτερο χρόνο.

  analisi_dinamica_main din_film_gallery din1_gallery outmerge_gallery

   

 • Stabilometric Analysis

  • Ανάλυση και μελέτη της ισορροπίας;
  • Δοκιμασία Romberg;
  • Υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας (τροποποιήσιμη από 5 έως 150Hz), ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη καταγραφή των μικροταλαντώσεων και των γραμμικών τους στοιχείων;
  • Διάφορα διαγράμματα (κινησιογράμματα, κ.ά.), Ανάλυση Fourier, καμπύλες ταχύτητας, καταγραφή ταλαντώσεων και των επιφανειών ταλάντωσης σε αριθμητική μορφή.

  fourier_gallery valori-numerici_gallery velocita_galley

   

 • Podoscan

  Μέσω του λογιμικού και με τη βοήθεια του κατάλληλου Hardware (σκάνερ), είναι δυνατόν να καταγράψουμε την 2D και 3D απεικόνιση των ποδιών. Επίσης το λογισμικό μας δίνει τη δυνατότητα ελεύθερων μετρήσεων καθώς και κάποιων αυτοματοποιημένων, ώστε ο κλινικός να μπορεί να εξάγει τα συμερπάσματα του πριν προχωρήσει στο σχεδιασμό του ορθωτικού.

   

  podoscanner1 podoscanner2

   

 • Videography

  • Πλήρης μορφολογική καταγραφή για την διαπίστευση παραμορφώσεων;
  • Προσχεδιασμένα σημεία μετρήσεων, ελέυθερες μετρήσεις, χειροκίνητη ή και αυτόματη διαχείρηση των εικόνω;
  • Εκτύπωση της εξέτασης με πλήρη καταγραφή όλων των εικόνων σε μορφή PDF;
  • Εισαγωγή των εικόνων απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή στο λογισμικό,   δίνοντας μέγιστη ελευθερία κατά τη μελέτη των δεδομένων.

  Basler1videografia_1_galleryvideografia_2_gallery

   

   

 • Other Functions

   

  EMG and biofeedbackData acquisition from surface electromyograph. Rehabilitation exercises and strength training on baropodometric footboard. Live updateAutomatic software update in real time through localized servers.
  One touch printClustered print of examinations, PDF exporting and emailing reports. Global reportPrint reports with unified values and normal range of tolerance, accompanied by pressure and stabilometric report automatically.
  Statistic centerStatistics on the activities and on the values measureted, synchronizable with a worldwide statistic center. Meetings planningDaily, weekly and monthly planning to manage meetings.