Η Medisteps, μαζί με τους συνεργάτες της, δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής πελμάτων μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Plantarweb. Το λογισμικό Plantarweb επιτρέπει την διαδικτυακή σύνδεση με το εργαστήριο ορθωτικών  της Medisteps σε πραγματικό χρόνο, καθώς και την παρακολούθηση κάθε βήματος της διαδικασίας παραγωγής, αλλά και του σταδίου της αποστολής.

plantarweb1

Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα με προκαθορισμένο/πρωτυποποιημένο τρόπο να γίνεται η «μεταφόρτωση» των δεδομένων των ασθενών σε διαδικτυακή βάση, όπου συλλέγονται στοιχεία όπως το ιατρικό ιστορικό, φωτογραφικό υλικό,  η συνταγογράφηση του θεράποντα, καθώς και όλες οι μετρήσεις των ασθενών. Υπάρχει πλήρης συμβατότητα τόσο του λογισμικού σχεδιασμού των ορθωτικών όσο και της πλατφόρμας plantarweb, με τους περισσότερους πελματογράφους της αγοράς ώστε να μην αντιμετωπίζει ο χρήστης προβλήματα.

Με τη χρήση της πλατφόρμας Pantarweb γίνεται εφικτό να διατηρείται μια κεντρική βάση των δεδομένων με υψηλούς δείκτες ασφαλείας (back-up,κ.λ.π.), να επιταχύνεται η επεξεργασία των δεδομένων, η κατασκευή των ορθωτικών και η έγκαιρη τους παράδοση, να  υπάρχει κάλυψη τεχνικής βοήθειας μέσω τηλεφωνικού κέντρου και παρακολούθηση της εξέλιξης μιας παραγγελίας από την αρχή έως τη παράδοση της.

Για δοκιμαστική εφαρμογή της πλατφόρμας και περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε στο info@medisteps.gr