Είναι πολύ συχνό το πρόβλημα, γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά ιατρικά προβλήματα με τα πόδια τους, ή το σώμα τους (σκολιώσεις, ανισοσκελίες, κ.λ.π), να μπορούν να βοηθηθούν από τη χρήση ορθωτικών, αλλά λόγω των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων που πρέπει να φορούν ψηλά τακούνια, να αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ορθωτικά .

Η Medisteps έχει τη λύση μέσω μιας μοναδικής μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει, να μετράει με ακρίβεια την ασθενή με ψηλά παπούτσια, και να μπορεί να κατασκευάσει σωστά από πλευράς εμβιομηχανικής ορθωτικά.

Συγκεκριμένα, είναι σημαντικό να ξέρει η ασθενής ότι δεν μπορεί η μέτρηση που γίνεται από έναν πελματογράφο, να αντικατοπτρίσει τα πραγματικά φορτία που ασκούνται στα πόδια της όταν φοράει τακούνια!!

Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό εάν χρησιμοποιηθούν αυτές οι μετρήσεις για τη κατασκευή ορθωτικών για παπούτσια με τακούνια!

Στη MEDISTEPS τα ειδικά σχήματα ορθωτικών, τα ειδικά υλικά, και ένα πολύ πρωτοποριακό design έρχονται να ολοκληρώσουν τις ειδικές εμβιομηχανικές μετρήσεις σε γυναίκες που φορούν ψηλά παπούτσια!

Ακόμα και στα ορθωτικά που χρησιμοποιούνται για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, μπορούμε και δίνουμε λύσεις για χρήση σε ορθωτικά για ψηλά παπούτσια…. και αυτό γιατί … οι γυναίκες έχουν την δική τους αισθητική…! … και είναι απόλυτα σεβαστό!